Get Adobe Flash player

Otvoreni prostor

Spaljivanje na otvorenom prostoru!!!

Vodeći računa da se klima nezaustavljivo mijenja, da požari počinju već od proljeća i da je čovjek uzročnik gotovo 80% požara, radi nepažnje, dječje igre ili namjerne paljevine, slijedite ova uputstva o prevenciji u okolišu kako bi izbjegli mnogobrojne požare otvorenog prostora:

 Dozvoljeno spaljivanje suhe trave i ostalog biljnog otpada na otvorenim prostorima traje od 01.studenog do 31. svibnja, samo uz pridržavanje mjera zaštite od požara. U periodu od 01. lipnja do 31. listopada (na području Općine, a prema odluci Općine G.Kneginec) spaljivanje na otvorenom je najstrože zabranjeno. Policijska uprava strogo sankcionira prekršitelje koji u tom periodu izazovu požar otvorenog prostora.

Ne palite vatru na otvorenom prostoru u blizini objekata, a naročito za vrijeme vjetra koji može prenjeti žar na zapaljivi dio građevine. Spaljivanje smijete vršiti na udaljenosti najmanje 20 m od objekta.

 Ne spaljivajte suhu travu i korov na poljoprivrednim površinama ukoliko puše vjetar jer se požar može vrlo brzo proširiti na susjedne površine i izmaknuti Vam nadzoru.

 Kod spaljivanja većih površina osigurajte vatrogasno dežurstvo, kako nebi došlo do nekontroliranog širenja požara i do nastanka većih šteta.

 Prilikom spaljivanja osigurajte priručna sredstva za gašenje (npr. lopate, kante s vodom), a ostatak žara polijte s vodom.

Spaljivanje na otvorenom prostoru ne vršite sami kako nebi u slučaju gubitka nadzora nad vatrom ugrozili vlastiti život.

 Prilikom spaljivanja stogova poljoprivrednog otpada, oko istih očistite u pojasu od 3 metra ako postoji suhu travu kako nebi došlo do širenja požara na čitavu parcelu i šire.

 Ako spaljivate neku površinu obraslu suhom travom, rubne dijelove te površine pokosite u širini od 2 m i očistite od gorive materije da bi izbjegli prenošenje vatre na susjedne parcele.

 Vatru na otvorenom prostoru nikad ne ostavljajte bez Vašeg nadzora.

Stogovi slame, sijena i kukuruzovine moraju biti udaljeni najmanje 15 m od građevinskih objekata.

 Ne palite vatru u blizini šume.

 Educirajte djecu o požarnim opasnostima otvorenog prostora.

 Oko kuće uklonite otpad i držite okućnicu urednom i bez gorivih materijala.

Kod paljenja stareži i korova ukoliko izgubite kontrolu nad vatrom odmah obavjestite vatrogasce na broj telefona 93 radi što bržeg gašenja požara i nastanka što manje štete.

 Ne palite starež i smeće u kasnim popodnevnim satima.

 Gašenje požara u noćnim satima je rizično i povećava opasnost za ozljeđivanje vatrogasaca

Ako primjetite bilo gdje vatru,a osobito na otvorenom prostoru i ako je bez nadzora odmah obavjestite vatrogasce ili policiju radi što brže intervencije gašenja požara.
Molimo Vas da se pridržavate navedenog i nadamo se Vašem razumijevanju i suradnji.

Povjesnica DVD-a

povjesnica dvd